Op dinsdag 19 april was er een druk bezochte receptie bij Groentehal Oosterik. Na tweeënhalve week was de verbouwing gerealiseerd en konden vrienden en relaties het komen bewonderen. Vandaag is de winkel weer voor het ‘grote publiek’ geopend.

Meer foto’s kunt u binnenkort vinden in de projectgalerie.